Välkommen

Liboppi är bibliotekspersonalens skattekista! I Liboppi hittar du biblioteksyrkesinriktade fortbildningskurser på finska och svenska.

Kommunernas gemensamma E-bibliotek

2024 30-60 min

Utbildningen tar upp ämnen som att registrera sig som e-bibliotekskund, använda applikationen och bakgrundsprocesser som att hantera feedback. Du kan gå hela utbildningen eller bara de delar du är intresserad av.

Delta

Service design

2023 5h

Service design är en metod som lägger kunden i fokus och utgår från dennes behov och upplevelse. Med hjälp av metoden kan man utveckla servicen till att bli så användarvänlig och relevant för kunden som möjligt. I kursen lär du dig grunderna i service design och får idéer om hur det skulle kunna användas i […]

Delta

Bibliotekens marknadsföring

2021 5h Grunder

Teori och praktiska exempel för den som vill planera marknadsföring och få en bättre struktur, eller annars vill veta mer och bli inspirerad.

Delta

Infokurs i lättläst

2021 3-4 h Grunder

Att skriva lättläst handlar om att anpassa sin text så att fler kan ta till sig innehållet – även de som har svårt för att läsa. Det kräver därmed extra mycket skärpa och omsorg att skriva lättlästa texter. På infokursen går vi igenom grunderna för vad man ska tänka på för att göra texten lättare […]

Delta

Mediekunskap för bibliotekarier

2021 5-6 h Grunder

Biblioteken hjälper dagligen sina besökare med att hitta den information de frågar efter. Människor som besöker biblioteken idag har väldigt skiftande informationsbehov, beroende på livssituation, förkunskaper och förutsättningar. Detta ställer krav på nya kompetenser och arbetssätt. Digital kompetens innebär bl.a. att bibliotekarier är förtrogna med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och […]

Delta