Libopin Moodle-versio on päivitetty 20.6.2024. Sivusto on normaalisti käytössä.

Mediekunskap för bibliotekarier

2021 5-6 h Grunder

Biblioteken hjälper dagligen sina besökare med att hitta den information de frågar efter. Människor som besöker biblioteken idag har väldigt skiftande informationsbehov, beroende på livssituation, förkunskaper och förutsättningar. Detta ställer krav på nya kompetenser och arbetssätt.

Digital kompetens innebär bl.a. att bibliotekarier är förtrogna med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och informationskunnighet, dvs. kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Den här utbildningen har lagt upp delvis från EU:s DigComp-ramverk och från önskemål som vi har fått från vårt utvecklingsområde.

Detta är en kurs med videolektioner, quiz och uppgifter. Kurshelheten innehåller 5 moduler och varje modul har ett eget tema.

Delta